Els crims del futur. Marc Goodman.

Recentment s’ha editat a Espanya el darrer llibre de l’expert en seguretat informàtica Marc GoodmanLos delitós del futuro”. Un llibre tremendament interessant a on ens explica el tipus de delinqüència cibernètica que hi ha i la que vindrà, tot i que hi ha aspectes que posen la pell de gallina, Marc Goodman avisa que això només és el principi.

En Marg Goodman ens fa 6 recomanacions agrupades en el UPDATE Protocol per disminuir el risc cibernètic, són:

UPDATE FREQUENTLY: Actualitzar freqüentment els nostres dispositius i les aplicacions. Les actualitzacions són sempre fonamentals per garantir la seguretat, ja que moltes d’aquestes actualitzacions precisament es fan per cobrir forats de seguretat.

PASSWORDS: Fer contrasenyes segures i diferents. Hi ha d’haver: majúscules, minúscules, símbols, números...

DOWNLOAD: Vigileu amb les descàrregues: Tot s’ha de descarregar des de llocs oficials, eviteu les pàgines de descàrrega gratuïta. La majoria de virus o de programes que actuen com virus s’instal·len juntament amb el programari que ofereixen des d’aquestes pàgines.

ADMIN: No fer servir l’usuari administrador. Es pot utilitzar un usuari limitat (que evitaria la instal·lació de programari maliciós) i només l’usuari Administrador per instal·lar o modificar aspectes importants de l’ordinador. Hi ha sistemes com OsX d’Apple o les versions gràfiques de Linux que ja funcionen així per defecte.

TURN-OFF: Apagueu els dispositius quan no els feu servir. Un ordinador o un telèfon apagat és inviolable.

ENCRYPT: Encriptar la nostra vida digital: Tots els fabricants tenen l’opció d’encriptar els mitjans d’emmagatzematge, dificultant així molt més l’accés malintencionat. A Windows, des de la versió 7, a les versions professionals ja es pot encriptar tot el contingut del nostre PC.

Nosaltres a més afegim, la CÒPIA DE SEGURETAT: Un cop hem perdut les dades, només la còpia de seguretat mitigarà el moment de crisis que estem patint. La còpia ideal ha de ser automàtica, externa i encriptada.

Fonts:
Future Crimes by Marc Goodman
Entrevista al Versió RAC1